HZ. MUSA VE İLİM SAHİBİ KİŞİ’NİN YOLCULUĞU

Kuran’da birçok peygamberin kavmi ile olan mücadelesi detaylı bir şekilde anlatılır. Bu kutlu insanların davranışları, karşılaştıkları zorluklar ve buldukları çözümler, gösterdikleri güzel davranışlar müminlere örnek olarak verilir. Hz. Musa Allah’ın pek çok ayetle örnek gösterdiği bir peygamberdir.

Kendisinden ve hayatından Kuran’da en çok bahsedilen peygamber Hz. Musa’dır. Araf, Taha ve Kasas surelerinde Hz. Musa’nın hayatına dair çok detaylı bilgiler verilmektedir. (Harun Yahya, Hazreti Musa)

Tüm bu sure ve ayetlerde Hz. Musa’nın, çocukluğundan başlayarak Firavun’la olan mücadelesi, kavminin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Örneğin Kehf Suresi’ndeki kıssada Hz. Musa ve beraber seyahat ettiği ilim sahibi bir şahıstan bahsedilmektedir. Bu olayların Hz. Musa’nın hayatının tam olarak hangi döneminde geçtiğini anlamak mümkün değildir. Muhtemelen Hz. Musa’nın İsrailoğulları ile birlikte Mısır’dan çıkmasından sonra gerçekleşen bir olay olabilir. Bu kıssanın en önemli özelliği ise, sembollerle dolu bir anlatım olması, Allah katından verilen bir ilim ve bu ilime sahip olan kişiyle, Hz. Musa’nın diyaloglarından söz etmesidir. Okumaya devam et

Reklamlar